• +84 093 667 3688
  • info@mtvtravelvietnam.com

Trang Chủ » Dịch vụ » Hộ chiếu - Visa » Visa Châu Úc » Thủ tục xin Visa Úc »

Thủ tục xin Visa Úc

 

STT

THỦ TỤC VISA UC

1

Form 1419 - Application to visit Australia for tourism or other recreational activities (Mẫu đơn 1419 – Đơn xin thị thực du lịch hay thực hiện các hoạt động giải trí khác tại Úc)
Xem: http://www.immi.gov.au/allforms/index.htm

2

Hai tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) cho mỗi đương đơn. Ảnh chụp không được quá 6 tháng.

3

Hộ chiếu đã ký tên. Không chấp nhận Hộ chiếu hết hạn hoặc chưa ký tên. 

4

Details of Relatives Form - Tờ khai chi tiết về thân nhân
Xem: http://www.vietnam.embassy.gov.au/files/hnoi/relativesform.pdf

5

Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại

6

Bản sao công chứng Giấy khai sinh

7

Chứng minh thư photo.

8

Bản  Sơ yếu lý lịch (khách tự khai và điền vào Form thân nhân)

9

Bằng chứng về tình trạng hôn nhân (Ví dụ: Quyết định ly hôn, Giấy đăng ký kết hôn, v.v.)

10

Bằng chứng chứng minh quí vị có quyền sử dụng tài chính đủ để trang trải mọi chi phí cho thời gian dự kiến ở tại Úc như bằng chứng về thu nhập của quí vị ở Việt Nam và bằng chứng về các khoản tiết kiệm / tiền gửi ngân hàng (nếu có).

Sổ tiết kiệm ( ít nhất 200 triệu) và / hoặc bản kê chi tiết tiền gửi ngân hàng phải là bản sao công chứng . Xin xác nhận số dư ngân hàng thời điểm hiện tại.

Nếu người mà quí vị đi thăm đồng ý tài trợ cho thời gian quí vị ở Úc, đề nghị cung cấp bằng chứng chứng minh họ có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ cho quí vị.

11

Bằng chứng về sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác

12

Nếu quí vị đang đi làm – cung cấp đầy đủ chi tiết về công việc làm của quí vị, bao gồm: Giấy ĐKKD công chứng của công ty, HĐLĐ, QĐ bổ nhiệm, chức danh, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và một giấy xác nhận của cơ quan về việc quí vị nghỉ phép, bảng lương.Nếu là chủ doanh nghiệp thì quý vị cung cấp ĐKKD ,giấy tờ nộp thuế 3 tháng gần nhất và sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất

13

Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi cùng đi - cần nộp thư ủy quyền của cả hai bố mẹ của trẻ em đó cho phép trẻ em đó đi.Kèm theo bản sao công chứng chứng minh thư của bố hoặc mẹ(người không đi). Chữ ký của cả hai bố mẹ trên thư phải được chính quyền địa phương xác nhận .

14

Nếu quí vị đi thăm thân nhân, bạn bè hoặc vợ / chồng ở Úc, quí vị cần cung cấp thêm những giấy tờ sau đây:

15

Bằng chứng về mối quan hệ với thân nhân hoặc vợ / chồng của quí vị như bản sao công chứng Giấy Khai Sinh của thân nhân của quí vị; hoặc bằng chứng hỗ trợ cho lời khai của quí vị về mối quan hệ vợ / chồng với người ở Úc.

16

Bằng chứng về tình trạng sinh sống tại Úc của người mà quí vị dự định đi thăm như bản sao công chứng hộ chiếu Úc hoặc Hộ chiếu nước ngoài.

17

Thư mời của người mà quí vị dự định đi thăm xác nhận hình thức hỗ trợ mà người đó sẽ cung cấp cho quí vị.