• +84 093 667 3688
  • info@mtvtravelvietnam.com

Trang Chủ » Giới thiệu chung » Sứ mệnh »

Sứ mệnh

Sứ mệnh
 
Nhiệm vụ: Đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của khách hàng trong nước và quốc tế.
 
Trách nhiệm: Đảm bảo nhữn giá trị lợi ích của khách hàng cũng như thỏa mãn nhu cầu về an toàn trong ngành dịch vụ du lịch khi khách hàng sử dụng sản phẩm của Du lịch MTV.
 
Tôn chỉ quản lý kinh doanh:
 
  • Đối với khách hàng: Luôn luôn trung thực, mang lại những giá trị lợi ích thiết thực và phục vụ tận tâm, chu đáo.
  • Đối với đối tác: Hợp tác trên cơ sở tôn trọng, lâu dài, chia sẻ khó khăn và đôi bên cùng có lợi.
  • Đối với người lao động: Đảm bảo đầy đủ các chính sách chế độ, đảm bảo môi trường làm việc tiến bộ, tạo cơ hội phát triển và thăng tiến.
  • Đối với môi trường: Ý thức bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong nước và quốc tế.
  • Đối với cộng đồng: Ý thức nâng cao các giá trị văn hóa xã hội, cổ vũ những giá trị nhân văn cao đẹp và tuân thủ trật tự an ninh xã hội
  • Đối với công việc: Tìm mọi cách vượt qua khó khăn thách thức, sáng tạo trong công việc, đề cao vai trò làm việc nhóm, tôn trọng các ý tưởng sáng tạo từ các cấp quản lý và nhân viên.