• +84 093 667 3688
  • info@mtvtravelvietnam.com

Trang Chủ » Dịch vụ » Hộ chiếu - Visa » Visa Châu Âu » Thủ tục xin Visa Pháp »

Thủ tục xin Visa Pháp

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN THỊ THỰC VÀO SCHENGEN ( SQ  - PHÁP)
 
I – Khách hàng đang đi làm
1. Hộ chiếu gốc (Còn hạn trên 6 tháng và ít nhất 3 trang trắng)
2. 02 Ảnh 3,5*4,5 ( mặt chiếm 80% ảnh , hở lông mày và hở tai) nền trắng ( chụp mới không quá 6 tháng)
3. Hộ khẩu , chứng minh Photo, đăng ký kết hôn
4. Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm
5. Đơn xin nghỉ phép đi du lịch
6. Bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc sao kê thẻ ATM 3 tháng gần nhất có thể hiện trả lương
7. Xác nhận số dư sổ tiết kiệm (song ngữ tiếng Anh + tiếng Việt) ( trị giá tối thiếu : 10000usd / 1 người)
8. Phô tô 2 mặt sổ tiết kiệm 
9. Pho tô sổ đỏ + ô tô ( nếu có)
11. Sao kê tài khoản visa ( nếu có)
II -  Khách hàng là chủ doanh nghiệp
1. Hộ chiếu gốc (Còn hạn trên 6 tháng và ít nhất 3 trang trắng )
2. 02 Ảnh 3,5*4,5 ( mặt chiếm 80% ảnh , hở lông mày và hở tai) nền trắng ( chụp mới không quá 6 tháng)
3. Đăng ký kinh doanh
4. Tờ khai thuế 3 tháng gần nhất
5. Sao kê tài khoản doanh nghiệp
6. Xác nhận số dư sổ tiết kiệm  ( trị giá tối thiếu : 10000usd / 1 người)
7. Phô tô mặt sổ tiết kiệm
8. Pho tô 2 sổ đỏ + ô tô ( nếu có)
9.Photo mặt thẻ visa và ATM
10. Sao kê tài khoản visa hoặc ATM 03 tháng gần nhất
11. Hộ khẩu , chứng minh foto, đăng ký kết hôn
 
III – Khách hàng là người về hưu
1. Hộ chiếu gốc (Còn hạn trên 6 tháng và ít nhất 3 trang trắng)
2. 02 Ảnh 3,5*4,5 ( mặt chiếm 80% ảnh , hở lông mày và hở tai) nền trắng ( chụp mới không quá 6 tháng)
3. Phô tô sổ hưu
6. Xác nhận số dư sổ tiết kiệm  ( trị giá tối thiếu : 10000usd / 1 người)
7. Phô tô 2 mặt sổ tiết kiệm
8. Pho tô sổ đỏ + ô tô ( nếu có)
9. Photo mặt thẻ visa
10. Sao kê tài khoản visa hoặc ATM 03 tháng gần nhất
11. Hộ khẩu , chứng minh foto,đăng ký kết hôn
 
IV – Khách hàng  là học sinh sinh viên đi cùng bố mẹ
1. Hộ chiếu gốc (Còn hạn trên 6 tháng và ít nhất 3 trang trắng)
2. 02 Ảnh 3,5*4,5 ( mặt chiếm 80% ảnh , hở lông mày và hở tai) nền trắng ( chụp mới không quá 6 tháng)
3. Thẻ học sinh hoặc sinh viên
4. Đơn xin nghỉ phép đi du lịch ( nếu đi mùa hè không cần)
5 .Giấy khen.
 
IIV – Khách hàng kinh doanh tự do
Bổ sung thêm sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã phường